Resultat

Rapport om bästa praxis - fallstudier om Internetstöd för ungdomsarbete

O1-rapporten presenterar 30 fallstudier av bästa praxis på Internetbaserat ungdomsarbete, en översikt över Internet-verktygen och deras syfte i ungdoms- och ungdomsarbete från Erasmus + deltagande länder, särskilt från Sverige, Grekland, Portugal och Rumänien. Dessa goda exempel kan hjälpa ungdomsarbetsorganisationerna att stärka sin närvaro på nätet samt främja ungdomars deltagande, ungdomsarbete, socioekonomisk inkludering mm. I rapporten förmedlas idéer om digitala verktyg som är lättillgängliga och återanvändbara av andra organisationer som är involverade i ungdomsarbete.