REZULTATE

Raport privind Studiile de caz ale Bunelor practici din Munca de Tineret online

Raportul O1 prezintă 30 de studii de caz privind cele mai bune practici în domeniul muncii de tineret în mediul online și o prezentare generală a instrumentelor online și a scopului acestora în activitățile tinerilor/lucrătorilor de tineret din țările participante la programul Erasmus+, și în special din Suedia, Grecia, Portugalia și România. Aceste bune practici pot ajuta organizațiile de/pentru tineret să-și consolideze prezența online; precum și să asigure promovarea participării tinerilor, promovarea activităților de tineret, a incluziunii socio-economice etc. Scopul acestui raport este, în cele din urmă, să împărtășească idei privind instrumentele digitale care pot fi ușor accesibile și reutilizabile de către alte organizații implicate în munca de tineret.