DISCLAIMER

Materialele furnizate pe acest site sunt furnizate ""ca atare"", fără garanții de niciun fel, expres sau implicit, incluzând, fără limitare, garanții de vandabilitate, adecvate pentru un anumit scop și asigurând neîncălcarea unor drepturi. ICT4YOUTHWORK (adică toți partenerii și angajații acestora implicați în activitatea de management și operațiuni), în mod expres nu oferă nicio garanție sau reprezentare cu privire la exactitatea sau completitudinea acestor Materiale. ICT4YOUTHWORK adaugă periodic modificări, îmbunătățește sau actualizează materialele de pe acest site fără notificare. În nici un caz, ICT4YOUTHWORK nu va fi răspunzător pentru nicio pierdere, daună, prejudiciu sau cheltuială suferită sau care a fost revendicată ca urmare a utilizării acestui site, incluzând, fără limitare, vreo vină, eroare, omisiune, întrerupere sau întârziere cu privire la acesta. Utilizarea acestui site este la riscul utilizatorului. În nici un caz, inclusiv, dar fără a se limita la neglijență, ICT4YOUTHWORK sau afiliații săi nu sunt răspunzători pentru daune directe, indirecte, accidentale, speciale sau secundare, chiar dacă ICT4YOUTHWORK a informat cu privire la posibilitatea unor astfel de daune.

Utilizatorul recunoaște în mod specific și este de acord că ICT4YOUTHWORK nu este răspunzător pentru niciun comportament al unui Utilizator.

Acest site poate conține sfaturi, opinii și declarații ale diferiților furnizori de informații. ICT4YOUTHWORK nu reprezintă sau nu aprobă exactitatea sau fiabilitatea oricărui sfat, opinie, declarație sau a altor informații furnizate de orice furnizor de informații, de orice utilizator al acestui site sau de orice altă persoană sau entitate. Încrederea acordată unor astfel de sfaturi, opinii, declarații sau alte informații va fi, de asemenea, la riscul utilizatorului. Atât ICT4YOUTHWORK, cât și afiliații săi sau angajații, agenții, furnizorii de informație sau furnizorii de conținut sau oricine altcineva, nu răspund pentru eventuale inexactități, erori, omisiuni, întreruperi, ștergeri, defecțiuni, modificări sau utilizarea a oricărui conținut din acest site sau pentru actualitatea sau completitudinea sa precum și pentru eșecul de performanță al platformei, potențiali virusuri de computer sau defecțiuni ale liniei de comunicații, indiferent de cauză sau pentru orice daune rezultate din acestea.

Ca o condiție de utilizare a acestui site, utilizatorul este de acord să despăgubească ICT4YOUTHWORK și afiliații săi din și împotriva oricărei acțiuni, a revendicărilor, a pierderilor, a daunelor, a datoriilor și a cheltuielilor (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților) rezultate din utilizarea de către Utilizator a acestui Site, incluzând, fără limitare, orice pretenții întemeiate pe faptul că, dacă ar fi adevărat, ar constitui o încălcare de către Utilizator a acestor Termeni și Condiții. În cazul în care utilizatorul este nemulțumit de orice material de pe acest site sau de oricare dintre termenii și condițiile sale de utilizare, remediul unic și exclusiv al utilizatorului este de a întrerupe utilizarea Site-ului.

Acest Site poate conține link-uri și referințe la site-uri web ale unor terțe părți. Site-urile asociate nu sunt sub controlul ICT4YOUTHWORK, iar ICT4YOUTHWORK nu este responsabil pentru conținutul oricărui site legat sau a oricărui link conținut într-un site conex. ICT4YOUTHWORK oferă aceste link-uri doar ca o comoditate și includerea unui link sau a unei referințe nu implică aprobarea site-ului de către ICT4YOUTHWORK. Dacă acest site conține buletine de știri, camere de chat, acces la liste de discuții sau alte facilități de comunicare sau discuție (în mod colectiv ""forumuri""), Utilizatorul este de acord să utilizeze forumurile numai pentru a trimite și a primi mesaje și materiale care sunt corecte și legate de Forum în mod special. Cu titlu de exemplu și nu ca o limitare, utilizatorul este de acord ca atunci când utilizează un Forum, acesta nu va face niciuna dintre următoarele:"

 1. Defăima, abuza, hărțui, tulbura, amenința sau încălca în alt fel drepturilor legale (precum drepturile de confidențialitate și publicitate) ale altora;
 2. Publica, posta, distribui sau disemina orice materiale sau informații defăimătoare, contrafăcute, obscene, indecente sau ilegale;
 3. Încărca sau atașa fișiere care conțin software-uri sau alte materiale protejate de legile privind proprietatea intelectuală (sau de drepturile de confidențialitate și de publicitate), cu excepția cazului în care utilizatorul deține sau controlează drepturile asupra acestora sau a primit toate consimțămintele, conform legii;
 4. Încărca sau atașa fișiere care conțin viruși, fișiere corupte sau orice alt software sau programe similare care pot deteriora funcționarea calculatorului altui utilizator;
 5. Șterge orice atribuții de autor, notificări legale, denumiri sau etichete de proprietate în orice fișier încărcat;
 6. Falsifica originea sau sursa software-ului sau a altui material conținut într-un fișier încărcat;
 7. Face reclamă sau oferi spre vânzare orice bunuri/servicii sau de a efectua sau a transmite chestionare, concursuri sau scrisori în lanț, de a descărca orice fișier postat de un alt utilizator al unui forum despre care utilizatorul știe sau ar trebui să știe în mod rezonabil că nu poate fi distribuit în mod legal în acest mod.

Utilizatorul recunoaște că toate forumurile și grupurile de discuții sunt publice și nu comunicări private. În plus, utilizatorul recunoaște că chat-urile, postările, conferințele, e-mailurile și alte comunicări de către alți utilizatori nu sunt aprobate de ICT4YOUTHWORK și că astfel de comunicări nu vor fi considerate revizuite, verificate sau aprobate de ICT4YOUTHWORK. ICT4YOUTHWORK își rezervă dreptul de a șterge, din orice motiv și fără notificare, orice conținut din forumurile primite de la utilizatori, inclusiv, fără limitare, mesajele de poștă electronică și de buletin informativ.

Păstrarea imunităților

Nimic din prezentul document nu va constitui sau nu va fi considerat o limitare sau o renunțare la privilegiile și imunitățile ICT4YOUTHWORK, care sunt rezervate în mod specific.

General

ICT4YOUTHWORK își rezervă dreptul exclusiv, la propria discreție, de a modifica, restrânge sau întrerupe site-ul sau orice Materiale în orice privință. ICT4YOUTHWORK nu are nicio obligație de a lua în considerare nevoile oricărui utilizator în legătură cu acestea.

ICT4YOUTHWORK își rezervă dreptul de a refuza, la propria sa discreție, orice utilizator de accesul la acest site sau la orice parte a acestuia fără notificare.

Nicio derogare de la ICT4YOUTHWORK a oricărei prevederi a acestor Termeni și Condiții va fi obligatorie, cu excepția celor prezentate în scris și semnate de către autoritatea autorizată.

Atribuţii

 • Fotografiile utilizate în acest site:
  freepik
 • Imagini utilizate în cadrul website-ului: iconmonstr