ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η "ψηφιακή βιβλιοθήκη γνώσης" στοχεύει στη συγκέντρωση των πιο σύγχρονων και ορθών πρακτικών στον τομέα των διαδικτυακών έργων που ενισχύουν την επιμόρφωση των νέων.

Έκθεση σχετικά με τις περιπτωσιολογικές μελέτες βέλτιστων πρακτικών στις πρακτικές διαδικτυακής εργασίας για τη νεολαία

Η παρούσα έκθεση εντοπίζει 30 περιπτωσιολογικές μελέτες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές στην ηλεκτρονική εργασία για νέους στη Σουηδία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία, οι οποίες μπορούν να αναπαραχθούν και να υιοθετηθούν μέσω Ευρώπης. Οι βέλτιστες πρακτικές περιλαμβάνουν εργαλεία ψηφιακών και κοινωνικών μέσων ενημέρωσης που μπορούν να βελτιώσουν όχι μόνο στη σύμπλεξη των οργανώσεων νεολαίας με το κοινό που στοχεύουν, αλλά και την εσωτερική επικοινωνία εντός του οργανισμού νεολαίας.