ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Τα υλικά που παρέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα παρέχονται "ως έχουν", χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, χωρίς περιορισμό, των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης. Το ICT4YOUTHWORK (εννοώντας όλους τους εταίρους και τους υπαλλήλους τους που εμπλέκονται στη διαχείριση και λειτουργία) ειδικά δεν δίνει καμία εγγύηση ή διαβεβαίωση ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητα των οποιωνδήποτε τέτοιων Υλικών. Το ICT4YOUTHWORK περιοδικά προσθέτει, αλλάζει, βελτιώνει ή ενημερώνει τα Υλικά σε αυτήν την ιστοσελίδα χωρίς προειδοποίηση.

Σε καμία περίπτωση το ICT4YOUTHWORK δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, ευθύνη ή έξοδα που συνέβησαν ή φέρεται να έχουν προκύψει από τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιαδήποτε βλάβη, λάθος, παράλειψη, διακοπή ή καθυστέρηση σε σχέση με αυτό. Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη.

Σε καμία περίπτωση, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε αμέλεια, το ICT4YOUTHWORK ή οι συνεργάτες του δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, ειδική ή αποθετική ζημία, ακόμη και αν το ICT4YOUTHWORK έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Ο χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι το ICT4YOUTHWORK δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε συμπεριφορά του κάθε χρήστη.

Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συμβουλές, γνώμες και δηλώσεις των διαφόρων φορέων παροχής πληροφοριών. Το ICT4YOUTHWORK δεν εκπροσωπεί ούτε εγγυάται την ακρίβεια ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα παροχής πληροφοριών, οποιονδήποτε χρήστη της ιστοσελίδας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα.

Επίκληση οποιασδήποτε τέτοιας συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας θα πρέπει επίσης να είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Ούτε το ICT4YOUTHWORK ούτε οι συνεργάτες του, ούτε κάποιος από τους αντιπροσώπους, τους υπαλλήλους, τους φορείς παροχής πληροφοριών τους ή τους παροχείς περιεχομένου, είναι υπεύθυνος έναντι οποιουδήποτε Χρήστη ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου για οποιαδήποτε ανακρίβεια, λάθος, παράλειψη, διακοπή, διαγραφή, ελάττωμα, αλλοίωση ή χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου στο παρόν, ή για την επικαιρότητα ή την πληρότητά τους, ούτε θα είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε αποτυχία απόδοσης, ιών υπολογιστών ή αποτυχία γραμμής επικοινωνίας, ανεξάρτητα από την αιτία, ή για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από αυτές.

Ως προϋπόθεση για τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, ο Χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει το ICT4YOUTHWORK και τους συνεργάτες του για και ενάντια σε κάθε και όλες τις ενέργειες, αξιώσεις, απώλειες, ζημίες, υποχρεώσεις και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών) που απορρέουν από το χρήση του Χρήστη αυτού του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τυχόν αιτιάσεις που αντλούνται από γεγονότα τα οποία εάν είναι αλήθεια θα συνιστούσε παραβίαση από το Χρήστη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Εάν ο χρήστης είναι δυσαρεστημένος με οποιοδήποτε Υλικό αυτής της ιστοσελίδας ή με οποιονδήποτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της, μόνη και αποκλειστική λύση για το Χρήστη είναι να σταματήσει τη χρήση της ιστοσελίδας.

Αυτό το Site μπορεί να περιέχει συνδέσεις και παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ICT4YOUTHWORK, και το ICT4YOUTHWORK δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστοσελίδων, ούτε και για τους συνδέσμους σε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Το ICT4YOUTHWORK παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο ως διευκόλυνση και η συμπερίληψη ενός συνδέσμου ή αναφοράς, δεν υποδηλώνει την έγκριση του συνδεδεμένου ιστότοπου από το ICT4YOUTHWORK. Εάν αυτή η σελίδα περιέχει πίνακες ανακοινώσεων, chat rooms, πρόσβαση σε λίστες ή άλλες διευκολύνσεις μηνυμάτων ή επικοινωνίας (συλλογικά, «Φόρουμ»), ο Χρήστης συμφωνεί να χρησιμοποιήσει τα φόρουμ μόνο για να στέλνει και να λαμβάνει μηνύματα και τα υλικά που είναι κατάλληλα και σχετίζονται με το συγκεκριμένο Φόρουμ. Εν είδει παραδείγματος και όχι ως περιορισμός, ο Χρήστης συμφωνεί ότι κατά τη χρήση ενός φόρουμ, αυτός ή αυτή δεν θα κάνει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

  1. να δυσφημίσει, να καταχραστεί, να παρενοχλήσει, να παρακολουθήσει, να απειλήσει ή με άλλο τρόπο να παραβιάσει τα νόμιμα δικαιώματα (όπως το δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής και της δημοσιότητας) των άλλων
  2. να δημοσιεύει, να διανέμει ή να διαδίδει οποιοδήποτε συκοφαντικό, άσεμνο, ανήθικο ή παράνομο υλικό ή πληροφορίες
  3. να ανεβάζει ή να επισυνάπτει αρχεία που περιέχουν λογισμικό ή άλλο υλικό που προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ή τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής και της δημοσιότητας) εκτός αν κατέχει ο Χρήστης ή ελέγχει τα δικαιώματα αυτών ή έχει λάβει όλες τις συναινέσεις γιαυτό όπως μπορεί να απαιτείται από το νόμο
  4. να ανεβάζει ή να επισυνάπτει αρχεία που περιέχουν ιούς, κατεστραμμένα αρχεία ή οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο λογισμικό ή προγράμματα που μπορούν να βλάψουν την λειτουργία ενός υπολογιστή
  5. να διαγράφει χαρακτηριστικά συντακτών, νομικές ειδοποιήσεις ή τις ονομασίες κατόχου ή τις ετικέτες σε κάθε αρχείο που φορτώνεται
  6. να πλαστογραφεί την καταγωγή ή την προέλευση του λογισμικού ή άλλου υλικού που περιέχεται σε ένα αρχείο που φορτώνεται
  7. 7. να διαφημίζει ή να προσφέρει την πώληση αγαθών ή υπηρεσιών, ή να διεξάγει ή να προωθεί έρευνες, διαγωνισμούς ή αλυσιδωτές επιστολές, ή να κατεβάζει οποιοδήποτε αρχείο που έχει δημοσιευθεί από έναν άλλο χρήστη ενός φόρουμ που ο Χρήστης γνωρίζει ή θα έπρεπε λογικά να γνωρίζει, ότι δεν μπορεί να διανεμηθεί νόμιμα κατά τέτοιον τρόπο

Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι όλα τα φόρουμ και ομάδες συζήτησης είναι δημόσιες και όχι ιδιωτικές επικοινωνίες. Επιπλέον, ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι τα chats, postings, συνέδρια, e-mails και άλλες επικοινωνίες από άλλους χρήστες δεν έχουν εγκριθεί μέσω ICT4YOUTHWORK, και ότι τέτοιες ανακοινώσεις δεν θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν αναθεωρηθεί, ελεγχθεί ή εγκριθεί από το ICT4YOUTHWORK. Το ICT4YOUTHWORK διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση, οποιοδήποτε περιεχόμενο των φόρουμ που έλαβε από τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, e-mail και ανακοινώσεις στoν πίνακα ανακοινώσεων (bulletin board postings).

Διατήρηση των ασυλιών

Τίποτα στο παρόν δεν πρέπει να αποτελεί ή να θεωρηθεί ως περιορισμός ή παραίτηση από τα προνόμια και τις ασυλίες του ICT4YOUTHWORK, τα οποία ειδικά διατηρούνται.

Γενικά

Το ICT4YOUTHWORK διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα της κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να αλλάξει, να περιορίσει ή να διακόψει την Ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε υλικά από οποιαδήποτε άποψη. Το ICT4YOUTHWORK δεν έχει υποχρέωση να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες του κάθε Χρήστη σε σχέση με αυτά.

Το ICT4YOUTHWORK διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια κάθε πρόσβαση του Χρήστη σε αυτό το Site ή σε οποιοδήποτε τμήμα του χωρίς προειδοποίηση.

Καμία παραίτηση από το ICT4YOUTHWORK οποιασδήποτε διατάξεως των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων είναι δεσμευτική εκτός εάν ορίζεται εγγράφως και υπογράφεται από τους δεόντως εξουσιοδοτημένους.

Αρμοδιότητες

  • Οι φωτογραφίες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το site: freepik
  • Οι εικόνες και άλλα γραφικά λαμβάνονται από: iconmonstr